" Er verandert n(iets) aan Gildegein "

De Stichting Gildegein bestaat sinds begin 2000.
Na onderdak te hebben gehad in diverse lokalen binnen het scholencomplex in de Gildekamp, zijn we sinds medio 2013 gehuisvest in een gedeelte van het pand Nieuwstadweg 37. Al die jaren hebben kinderen uit Lindenholt hier op de woensdagmiddag veel mooie knutselwerkjes gemaakt. Ook zijn de meidenavonden om de vrijdagavond een groot succes.

Vanaf de oprichting zijn we jaarlijks afhankelijk geweest van de subsidie van de gemeente Nijmegen. Omdat het subsidiebeleid in de loop der jaren fundamenteel is gewijzigd, waren wij genoodzaakt andere huisvesting te zoeken. Dit was niet eenvoudig. Wij wilden namelijk heel graag in ons pand aan de Nieuwstadweg 37 blijven. Hier voelde iedereen zich thuis. Gelukkig is dat - na wat andere opties in de Gildekamp bekeken te hebben - uiteindelijk gelukt. Met de andere huurder van het pand, de Broederij, hebben we samen goede afspraken kunnen maken.

De Broederij wordt vanaf 1 januari 2022 alleen huurder van het pand aan de Nieuwstadweg 37 en Gildegein kan haar "eigen" ruimte blijven gebruiken. Zowel door de knutselclub op de woensdagmiddag als door de meidenclub op de vrijdagavond. Voor onze enthousiaste vrijwilligers is het natuurlijk wel even wennen, maar het is erg fijn dat we op deze locatie konden blijven zitten. Met de Broederij hebben plezierige gesprekken plaatsgevonden en samen hebben we gekeken naar mogelijkheden. We kijken dan ook uit naar een constructieve en fijne samenwerking met de Broederij.

De ruimte waar wij gebruik van maken moet worden opgeknapt en daar is tijd voor nodig. De verwachting is dat in januari 2022 met de verbouwing zal worden gestart en dat we in maart 2022 onze knutselactiviteiten weer kunnen voortzetten. In die periode zijn er op woensdag geen knutselmiddagen. De meidenclub daarentegen zal in een andere ruimte van de Broederij haar meidenavonden wel kunnen voortzetten.

Uiteraard geldt alles onder voorbehoud van eventuele maatregelen rondom de pandemie. Houdt daarom onze website en de Facebookpagina in de gaten.

Vriendelijke groeten van het bestuur van Gildegein,

Irene, Berry en Ilse